Asennusohjeet

Käytetyn moottorin onnistunut asennus on monimutkainen prosessi, joka vaatii tarkkaa yleisten suositusten ja teknisten tietojen huomioimista.

Asennuksesta vastaavalle mekaanikolle annetaan kattavat moottorin asennusohjeet ennen asentamista. Näiden ohjeiden tarkka noudattaminen on erittäin tärkeää.

Orbi Motors UAB  sitoumus laatuun tarkoittaa, että tarjoamme 6 kuukauden rajallisen takuun meiltä ostetuille moottoreille, kunhan moottori asennetaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Valmistajan antamien moottorin vaihtoon ja auton esikäynnistykseen liittyvien ohjeiden tarkka noudattaminen on ehdottoman tärkeää. Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vaurioita moottoriin, josta Orbi Motors UAB ei ole vastuussa.

Mikäli tarvitset lisäapua tai -ohjeita moottorin asennusvaiheessa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä

Asennusehdot

 1. Ennakkotarkastus

Tarkista moottori toimituksen aikana mahdollisesti sattuneiden ulkoisten vaurioiden varalta ennen asennuksen aloittamista. Ilmoita Orbi Motors UAB:lle mahdollisista vaurioista sähköpostitse osoitteella info@orbimotors.com tai info@orbimotors.fi .

 1. Osien tarkastus

Tarkasta ja kiristä kaikki kuminivelet tarpeen vaatiessa. Pyöritä moottoria manuaalisesti varmistaaksesi sujuvan käymisen ja tarkkaile mahdollisia epätavallisia ääniä tai ajoituksia.

 1. Osien korvaaminen

Korvaa seuraavat osat uusilla ennen asennusta:

 • Moottoriöljy
 • Ilma, öljy ja polttoainesuodattimet
 • Sytytystulpat (esilämmityssytytystulpat dieselmoottoreille)
 • Moottorin ajoituksen vyö/ketjujärjestelmä
 • Polttoainesuuttimen tiivisteet
 • Kaikki muut eri osien liitostiivisteet (turbot, kompressorit, jakotukin liitännät sisään/ulos, polttoainepumppu, jne.)
 • Öljynjäähdytin
 • Termostaatti
 • Kaikki öljynkiertoon/-paineeseen liittyvät sensorit
 • Säädä moottorin sytytysaika valmistajan suositusten mukaan
 • Öljyaltaan ja pääsuojuksen tiivisteet
 1. Asennuksen ajoitus

Moottori tulee asentaa 1 kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Tarkastukset asennuksen jälkeen

Sytytysaika ja nestetasot

Tarkista sytytysaika uudelleen. Varmista moottorin öljyn ja jäähdytysnesteiden tasot.

Öljyjärjestelmän huolto

Vaihda öljy ja öljynsuodatin ensimmäisten 100 sekä 500 ajokilometrin jälkeen poistaaksesi asennuksen aikana kertyneen lian.

Erityishuomiot

Vaihda öljynjäähdytin ennen asennusta, jotta moottori ei vaurioidu.

Käytä painemittaria ennen moottorin käynnistystä varmistaaksesi, että öljynpaine saavuttaa noin 0,5 baarin lukeman. Tallenna mittaus videolle (tarpeen takuun kannalta), muutoin takuu purkautuu.

Polttoaineen syöttö ja käynnistys

Irrota polttoaineen syöttörele ennen moottorin käynnistystä. Pyöritä moottoria muutaman kierroksen verran täyttääksesi öljynsuodattimen öljyllä ja saavuttaaksesi oikean öljynpaineen (valmistajan ohjeiden mukaisen).

Mikäli takuupyyntö joudutaan lähettämään, asiakkaan tulee näyttää todisteita siitä, että moottori asennettiin näiden vaatimusten mukaisesti. Lasku asiantuntevalta autokorjaamolta tai -mekaanikolta katsotaan hyväksi todisteeksi.

Otathan huomioon, että tämä takuu ei kata muita moottorin mukana toimitettuja osia.